Januar 2014

MAD OG VIN D. 18/1 2014 kl 18.00
(Arrangementsdato: 1/18/2014  kl. 18.00   Tilmeldingsstart: 1/4/2014 1   Sidste tilmelding: 1/18/2014 )
Kontaktoplysninger:

Mad og Vin kokkene
(Arrangementsdato: 1/18/2014  kl. 10.00   Tilmeldingsstart: 1/4/2014 1   Sidste tilmelding: 1/18/2014 )
Kontaktoplysninger:

Foredrag fra Alaska
(Arrangementsdato: 1/24/2014  kl. 10:00   Tilmeldingsstart: 1/2/2014 1   Sidste tilmelding: 1/24/2014 )
Kontaktoplysninger:

Kysttur til Katterød Rev/Fåborg
(Arrangementsdato: 1/26/2014  kl. 9.00   Tilmeldingsstart: 1/13/2014    Sidste tilmelding: 1/26/2014 )
Kontaktoplysninger: Torben Nielsen 53560029

Februar 2014

Kyst tur til Bøsøre
(Arrangementsdato: 2/23/2014  kl. 9.00   Tilmeldingsstart: 2/10/2014    Sidste tilmelding: 2/23/2014 )
Kontaktoplysninger: Torben Nielsen 56 53 00 29

Torske tur fra Bagenkop
(Arrangementsdato: 2/23/2014  kl. 8,30   Tilmeldingsstart: 1/26/2014    Sidste tilmelding: 2/23/2014 )
Kontaktoplysninger: Niels Jensen 20 61 85 87

Viking 65+ tur
(Arrangementsdato: 2/26/2014  kl. 9:00   Tilmeldingsstart: 2/4/2014 1   Sidste tilmelding: 2/26/2014 )
Kontaktoplysninger: Allan Berg 66 18 93 13

Marts 2014

Køb-salg dag
(Arrangementsdato: 3/1/2014 1 kl. 10-14   Tilmeldingsstart: 1/25/2014    Sidste tilmelding: 3/1/2014 1)
Kontaktoplysninger: Bjarne Laursen 24 23 74 69

Odense Å Premieren 2014
(Arrangementsdato: 3/8/2014 1 kl. 7:00-   Tilmeldingsstart: 3/8/2014 1   Sidste tilmelding: 3/8/2014 1)
Kontaktoplysninger: Frank Johannesen 40 51 30 35

Viking 65+ tur
(Arrangementsdato: 3/12/2014    Tilmeldingsstart: 2/27/2014    Sidste tilmelding: 3/12/2014 )
Kontaktoplysninger: Allan Berg 66 18 93 13

Odense Å-tur
(Arrangementsdato: 3/16/2014  kl. 9:00   Tilmeldingsstart: 2/16/2014    Sidste tilmelding: 3/16/2014 )
Kontaktoplysninger: Knud Rask 60 92 40 02 og thomas Hansen 28 14 37 03

Kyst tur til Kolding/Vejle Fjord
(Arrangementsdato: 3/30/2014  kl. 7:00   Tilmeldingsstart: 3/16/2014    Sidste tilmelding: 3/30/2014 )
Kontaktoplysninger: Torben Nielsen 53 56 00 29

April 2014

Viking 65 + tur
(Arrangementsdato: 4/2/2014 1   Tilmeldingsstart: 3/13/2014    Sidste tilmelding: 4/2/2014 1)
Kontaktoplysninger: Allan Berg 66 18 93 13

Odense Å-tur
(Arrangementsdato: 4/9/2014 1 kl. 18:00   Tilmeldingsstart: 3/26/2014    Sidste tilmelding: 4/9/2014 1)
Kontaktoplysninger: Knud Rask 60 92 40 02 og Thomas Hansen 28 14 37 03

Weekend tur til Stevns
(Arrangementsdato: 4/10/2014  kl. 15:00   Tilmeldingsstart: 1/25/2014    Sidste tilmelding: 3/31/2014 )
Kontaktoplysninger: Per Slammer Andersen, tlf. 61 55 55 54

Fluekast kursus for alle
(Arrangementsdato: 4/10/2014  kl. 18:00   Tilmeldingsstart: 2/1/2014 1   Sidste tilmelding: 4/10/2014 )
Kontaktoplysninger: Jørgen Pedersen 22 32 45 95

Odense Silde Festival
(Arrangementsdato: 4/12/2014  kl. 12:00   Tilmeldingsstart: 4/12/2014    Sidste tilmelding: 4/12/2014 )
Kontaktoplysninger: Allan Birk 40 21 89 51

Foredrag med Frank Jensen fra Kola i Rusland
(Arrangementsdato: 4/23/2014  kl. 19:00   Tilmeldingsstart: 4/9/2014 1   Sidste tilmelding: 4/23/2014 )
Kontaktoplysninger: Bjarne Laursen 24 23 74 69

NY Viking 65+ tur 23. april
(Arrangementsdato: 4/23/2014    Tilmeldingsstart: 4/7/2014 1   Sidste tilmelding: 4/23/2014 )
Kontaktoplysninger: Allan Berg 66 18 93 13

Kyst tur til Sønderhjørne/Flyvesandet
(Arrangementsdato: 4/27/2014  kl. 6,00   Tilmeldingsstart: 4/13/2014    Sidste tilmelding: 4/27/2014 )
Kontaktoplysninger: Torben Nielsen 53 56 00 29

Odense Å-tur til Verninge broen/Lundegårdsvej.
(Arrangementsdato: 4/30/2014  kl. 18:00   Tilmeldingsstart: 4/12/2014    Sidste tilmelding: 4/30/2014 )
Kontaktoplysninger: Knud Rask 60 92 40 02 og Thomas Hansen 28 14 37 03

Maj 2014

Geddepremieren i Rønninge
(Arrangementsdato: 5/4/2014 1 kl. 8:15   Tilmeldingsstart: 4/17/2014    Sidste tilmelding: 5/2/2014 1)
Kontaktoplysninger: Frank Johannesen 40 51 30 35

Viking 65 + tur
(Arrangementsdato: 5/7/2014 1   Tilmeldingsstart: 4/29/2014    Sidste tilmelding: 5/7/2014 1)
Kontaktoplysninger: Allan Berg 66 18 93 13

Put and take tur til Fyns Fiskevand
(Arrangementsdato: 5/11/2014  kl. 8:30   Tilmeldingsstart: 4/27/2014    Sidste tilmelding: 5/11/2014 )
Kontaktoplysninger: Niels Jensen 20 61 85 87

Viking 65 + tur
(Arrangementsdato: 5/21/2014    Tilmeldingsstart: 5/9/2014 1   Sidste tilmelding: 5/21/2014 )
Kontaktoplysninger: Allan Berg 66 18 93 13

Guidet tur til Skjern Å
(Arrangementsdato: 5/24/2014  kl. 6:00   Tilmeldingsstart: 5/10/2014    Sidste tilmelding: 5/24/2014 )
Kontaktoplysninger: Bjarne Laursen 24 23 74 69

Odense Fladfiske Festival
(Arrangementsdato: 5/25/2014    Tilmeldingsstart: 5/11/2014    Sidste tilmelding: 5/25/2014 )
Kontaktoplysninger: Allan Birk 40 21 89 51

Kyst tur til Flyvesandet.
(Arrangementsdato: 5/25/2014  kl. 7,00   Tilmeldingsstart: 5/11/2014    Sidste tilmelding: 5/25/2014 )
Kontaktoplysninger: Torben Nielsen 53 56 00 29

20 timers tur med Bodil
(Arrangementsdato: 5/29/2014  kl. 02,00   Tilmeldingsstart: 1/26/2014    Sidste tilmelding: 5/29/2014 )
Kontaktoplysninger: Niels Jensen 20 61 85 87

Juli 2014

20 timers tur til Det Gule Rev med Muddi
(Arrangementsdato: 7/19/2014    Tilmeldingsstart: 1/15/2014    Sidste tilmelding: 6/15/2014 )
Kontaktoplysninger: Mogens Larsen 61168996

August 2014

Buskrydder tur i Odense Å v/Åsum
(Arrangementsdato: 8/13/2014  kl. 18.45   Tilmeldingsstart: 8/5/2014 1   Sidste tilmelding: 8/13/2014 )
Kontaktoplysninger: Turleder Allan Birk 40 21 89 51

Juniortur til Odense Å
(Arrangementsdato: 8/28/2014    Tilmeldingsstart: 8/19/2014    Sidste tilmelding: 8/27/2014 )
Kontaktoplysninger: Frank Johannesen 40 51 30 35

Kyst tur til Odense Fjord
(Arrangementsdato: 8/31/2014  kl. 7,00   Tilmeldingsstart: 8/17/2014    Sidste tilmelding: 8/31/2014 )
Kontaktoplysninger: Torben Marvø 40 87 88 61

September 2014

Viking 65+ tur
(Arrangementsdato: 9/3/2014 1   Tilmeldingsstart: 8/19/2014    Sidste tilmelding: 9/3/2014 1)
Kontaktoplysninger: Allan Berg 66 18 93 13

Fladfisketur med Felix
(Arrangementsdato: 9/6/2014 1 kl. 8.00   Tilmeldingsstart: 1/26/2014    Sidste tilmelding: 8/16/2014 )
Kontaktoplysninger: Niels Jensen 20 61 85 87

Odense Å-tur til sammenløbet
(Arrangementsdato: 9/10/2014  kl. 18:00   Tilmeldingsstart: 8/27/2014    Sidste tilmelding: 9/10/2014 )
Kontaktoplysninger: Thomas Hansen 28 14 37 03

Junior kysttur til ?
(Arrangementsdato: 9/13/2014    Tilmeldingsstart: 9/1/2014 1   Sidste tilmelding: 9/10/2014 )
Kontaktoplysninger: Frank Johannesen 40 51 30 35

Gratis fisketur til Fyns Fiskevand
(Arrangementsdato: 9/18/2014  kl. 17.00   Tilmeldingsstart: 9/12/2014    Sidste tilmelding: 9/17/2014 )
Kontaktoplysninger: Niels Jensen 20 61 85 87

Viking 65+ tur
(Arrangementsdato: 9/24/2014    Tilmeldingsstart: 9/10/2014    Sidste tilmelding: 9/24/2014 )
Kontaktoplysninger: Allan Berg 66 18 93 13

Gratis fisketur til Fyns Fiskevand
(Arrangementsdato: 9/25/2014  kl. 17:00   Tilmeldingsstart: 9/19/2014    Sidste tilmelding: 9/25/2014 )
Kontaktoplysninger: Niels Jensen 20 61 85 87

Kyst tur til Bøsøre /vinden bestemmer.
(Arrangementsdato: 9/28/2014  kl. 7,00   Tilmeldingsstart: 9/14/2014    Sidste tilmelding: 9/28/2014 )
Kontaktoplysninger: Torben Marvø 40 87 88 61

Oktober 2014

Odense Å-tur Åsumbroen
(Arrangementsdato: 10/1/2014  kl. 18:00   Tilmeldingsstart: 9/17/2014    Sidste tilmelding: 10/1/2014 )
Kontaktoplysninger: Thomas Hansen 28 14 37 03

Hyttetur til Midskov
(Arrangementsdato: 10/3/2014    Tilmeldingsstart: 9/5/2014 1   Sidste tilmelding: 9/29/2014 )
Kontaktoplysninger: Kresten Mehl 20 66 13 55 og Torben Marvø 4087 88 61

Fladfiskekonkurrence med Jan og Bo
(Arrangementsdato: 10/5/2014  kl. 8:00:   Tilmeldingsstart: 1/27/2014    Sidste tilmelding: 9/14/2014 )
Kontaktoplysninger: Niels Jensen 20 61 85 87

Viking 65+ tur
(Arrangementsdato: 10/8/2014    Tilmeldingsstart: 9/25/2014    Sidste tilmelding: 10/8/2014 )
Kontaktoplysninger: Allan Berg 66 18 93 13

C & R geddekonkurrence
(Arrangementsdato: 10/19/2014 kl. 7:00   Tilmeldingsstart: 8/19/2014    Sidste tilmelding: 10/19/2014)
Kontaktoplysninger: Niels Jensen 20 61 85 87

Plant et træ for O.S.K
(Arrangementsdato: 10/25/2014 kl. 8.30   Tilmeldingsstart: 10/8/2014    Sidste tilmelding: 10/24/2014)
Kontaktoplysninger: Jørgen Pedersen 22 32 45 95

Kyst tur til Grønnehave/Nordenhuse
(Arrangementsdato: 10/26/2014 kl. 7,00   Tilmeldingsstart: 10/12/2014   Sidste tilmelding: 10/25/2014)
Kontaktoplysninger: Torben Marvø 40 87 88 61

Viking 65+ tur
(Arrangementsdato: 10/29/2014   Tilmeldingsstart: 10/12/2014   Sidste tilmelding: 10/29/2014)
Kontaktoplysninger: Allan Berg 66 18 93 13

November 2014

O.S.K Cup 2014
(Arrangementsdato: 11/8/2014    Tilmeldingsstart: 10/12/2014   Sidste tilmelding: 11/7/2014 )
Kontaktoplysninger: Bjarne Laursen 24 23 74 69

Fladfisketur med Felix
(Arrangementsdato: 11/9/2014  kl. 8:00   Tilmeldingsstart: 1/27/2014    Sidste tilmelding: 10/19/2014)
Kontaktoplysninger: Niels Jensen 20 61 85 87

Viking 65+ tur
(Arrangementsdato: 11/12/2014   Tilmeldingsstart: 11/5/2014    Sidste tilmelding: 11/12/2014)
Kontaktoplysninger: Allan Berg 66 18 93 13

Kyst tur til Egensedybet.
(Arrangementsdato: 11/23/2014 kl. 8,00   Tilmeldingsstart: 11/9/2014    Sidste tilmelding: 11/23/2014)
Kontaktoplysninger: Torben Marvø 40 87 88 61

December 2014

Viking 65+ tur
(Arrangementsdato: 12/3/2014    Tilmeldingsstart: 11/19/2014   Sidste tilmelding: 12/3/2014 )
Kontaktoplysninger: Allan Berg 66 18 93 13

Julefrokost
(Arrangementsdato: 12/5/2014  kl. 18:00   Tilmeldingsstart: 11/7/2014    Sidste tilmelding: 12/1/2014 )
Kontaktoplysninger: Frank Johannesen 40 51 30 35

Viking 65+ julefrokost.
(Arrangementsdato: 12/10/2014   Tilmeldingsstart: 11/26/2014   Sidste tilmelding: 12/6/2014 )
Kontaktoplysninger: Allan Berg 66 18 93 13

Kyst tur til "vinden bestemmer"
(Arrangementsdato: 12/28/2014 kl. 8,00   Tilmeldingsstart: 12/14/2014   Sidste tilmelding: 12/28/2014)
Kontaktoplysninger: Torben Marvø 40 87 88 61